Úvod

Mgr. Zdeněk Mrajca zaps. v seznamu advokátů vedeném ČAK pod č. 2370

 

zaměření: generální praxe

specializace: trestní právo

 

  • preferované oblasti: násilná a majetková trestná činnost, trestné činy v dopravě
  • obhajoba v trestních věcech vč. obhajob ex offo
  • zastupování poškozených

obchodní právo

  • komplexní řešení právní agendy pro drobnější živnostníky a menší firmy vč. sepisu dokumentů
  • zastupování u soudu, příp. před správními úřady
  • změny v obchodním rejstříku ( vč. příp. zajištění notářských zápisů, kde to zákon předepisuje)

občanské a rodinné právo

  • převody nemovitostí
  • nájemní vztahy
  • rozvodová agenda, vč. vypořádání majetku a řešení výchovy a výživy nezletilých dětí

zastupování u soudů pracovní právo

  • odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

 

Cena služeb: dle vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění ( nov. 235/1997 Sb., 484/2000 Sb., 68/2003 Sb., 618/2004 Sb., 276/2006 Sb.) http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/

Kontakty

IČ: 60552352
DIČ: CZ6401121969

Telefon
+420 603 413 726

Elektronický kontakt
[email protected]

Adresa
Masarykova 118
Modřice
664 42

Úřední hodiny

po telefonické, písemné či osobní domluvě Mapy.cz - Mgr. Zdeněk Mrajca, advokát