Ceník

§ 1
Odměna advokáta za poskytování právních služeb (dále jen "odměna advokáta") se řídí jeho smlouvou s klientem (dále jen "smluvní odměna"); není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní odměně.

§ 7

do 500 Kč 300 Kč
přes 500 Kč do 1 000 Kč 500 Kč
přes 1 000 Kč do 5 000 Kč 1 000 Kč
přes 5 000 Kč do 10 000 Kč 1 500 Kč
přes 10 000 Kč do 200 000 Kč 1 500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč
přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč 9 100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč
přes 10 000 000 Kč 48 300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč

konzultace: od 1.000,- Kč do 3.000,- Kč/ hod dle složitosti ( není stanovena cit. vyhláškou ) – po uplynutí první hodiny, účtujeme dále, není – li dohodnuto jinak, po půlhodinách.

- k cenám je nutno přičíst ev. hotové výdaje, ztráty času a zákonnou DPH.

§ 11
Úkony právní služby
Mimosmluvní odměna náleží za každý z těchto úkonů právní služby:

 1. převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb,
 2. první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem,
 3. další porada s klientem přesahující jednu hodinu,
 4. písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé,
 5. účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny,
 6. prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny,
 7. účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,
 8. sepsání právního rozboru věci,
 9. jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
 10. návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,
 11. odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim,
 12. podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona,
 13. sepsání listiny o právním úkonu.

Kontakty

IČ: 60552352
DIČ: CZ6401121969

Telefon
+420 603 413 726

Elektronický kontakt
[email protected]

Adresa
Masarykova 118
Modřice
664 42

Úřední hodiny

po telefonické, písemné či osobní domluvě Mapy.cz - Mgr. Zdeněk Mrajca, advokát